Bilder av växter
De växter som visas här kommer inte alls i någon speciell ordning, utan de har fotograferats vid skilda tillfällen i Grekland och på Cypern sedan 2002. Fotograferingsplats, och ibland tid på året, står inom parentes efter bildbeskrivningen. Fler växter kommer att visas här så fort som de har identifierats.
 Klicka på miniatyrbilderna för att få större bilder med beskrivande text.
Om muspekaren hålls över bilderna nedan kommer en ruta upp med namnet på svenska om det finns, annars på latin.
       
O,TI KALO