Bilder från den grekiska ön Gavdos - Europas sydligaste utpost

På väg till Gávdos passeras denna lilla ö - Gavdopoúla. Den har inte varit bebodd sedan turktiden. För några år sedan ville ett intenationellt konsortium göra ön till en transithamn för containrar. Läs mer om detta i beskrivningen av Gavdos.

Stranden Sarakinikó där de flesta av Gavdos besökare brukar bo. Här finns också en nyare bosättning där de flesta av öns permanenta invånare bor numera.

Östligaste udden Tsoúnos. I bakgrunden Kreta och Lefká Óri med sina vita kalkstenstoppar.

Gavdos enda hamn Karavé.

Båten från Paleóchora på Kretas sydvästkust håller på att lägg till vid bryggan i Karave. Till vänster på båten ses några av de jägare som kommit för några dagars jakt, trots de magra möjligheterna till jaktbyte på ön.

Två till tre gånger per vecka kommer båten till Gavdos. Under sommarhalvåret stannar den fyra timmar, men på vintern vänder den genast efter omlastning.

Båten lämnar Karave där några hus tillkommit på senare år. Mitt i bilden skymtar kyrkan Ágiois Nektários. Det finns ett knappt tjugotal kyrkor på Gavdos.

Gavdos till vänster och Gavdopoula till höger.
Något om Gavdos
Det mest märkliga med Gávdos är att dess sydligaste udde (Tripití, nordlig bredd 34°48'7" och östlig längd 24°7'35") också är Europas sydligaste utpost. Det är ungefär samma breddgrad som mellersta Tunisien. Gavdos är en ö med brist på det mesta, den har en mycket outvecklad infrastruktur och mycket små vattentillgångar. Turismen inskränker sig till entusiaster med ryggsäck, men även den blygsamma belastningen tär på ekosystemet. Därför är dagsbesök att rekommendera om man vill dit och inte önskar att för mycket betong ska belasta ön.
Gavdos, som ligger i Lybiska havet 40 km söder om Kreta, har sin högsta punkt 380 m ö.h. och en yta av knappt 30 km². Det har funnits boende på ön sedan förhistorisk tid, i senare delen av 1800-talet var invånarantalet drygt 400, men är nu endast c:a 40. De flesta som flyttat från ön under åren har bosatt sig i Paleochora. Administrativt tillhör Gavdos Selíno på Kreta men tillhörde tidigare Sfakiá.
Den intilliggande mindre och obebodda ön Gavdopoúla tillhör en familj i Sfakia. För några år sedan stod den under hotet av att ett internationellt konsortium ville köpa ön för att bygga om den till en transithamn för containrar. Gavdopoula som har en yta av drygt 2 km² och en högsta höjd av 113 m ö.h. skulle jämnas av till en höjd av 6 m ö.h. Den skulle sedan bebyggas med bostäder för personal, hamnanläggningar, lagerbyggnader, cisterner för bränsle etc. Dessbättre kommer detta projekt inte att genomföras.
Det går en båt till Gavdos tur och retur från Paleóchora två till tre gånger i veckan beroende på säsong, dessutom finns ibland förbindelse med Chóra Sfakíon i Sfakia. Var dock beredd på att båten kanske inte går tillbaka enligt tidtabellen, för det Lybiska havet har nyckfulla vindar (av detta har jag egen erfarenhet). Läs mer om detta i följande text från Apostlagärningarna i samband med Paulus resa till Rom, kapitel 27, verserna 13-17 i senaste bibelöversättningen. Gavdos benämns där Kauda.
När så en sydlig bris blåste upp menade de att de kunde genomföra sin plan. De lättade ankar och följde Kretas kust.
Men det dröjde inte länge förrän en våldsam storm, den så kallade Nordosten, svepte ner från land.
Fartyget fångades av den och kunde inte hålla upp mot vinden, utan vi föll av och länsade undan för den.
Vi kom i lä av en liten ö som hette Kauda och lyckades där med nöd och näppe bärga skeppsbåten.
Sedan den tagits ombord stagade man fartyget som en säkerhetsåtgärd. De var rädda för att de skulle driva upp på Syrtenbankarna, och därför sänkte de rån och seglade vidare så.
O,TI KALO