Bilder från den grekiska ön Kastellorizo
Del 2  Del 1
Del av den högst liggande bebyggelsen. Kyrkan i mitten, uppe vid det tidigare nämnda torget, används inte numera. I bakgrunden ligger Turkiet.
Ännu en hamnbild, nästan rakt under vyn i ovanstående bild.
En av de många gränderna.
Från en annan gränd, som leder ner till hamnen från torget där bysten av Despina Achladiotes står.
Utsikt mot Mandráki med Turkiet i bakgrunden. Till Mandraki kommer man om man följer vägen ut ur bilden ovan.
I förgrunden ses en annan del av Mandraki till vänster om bilden ovan. Nästan i mitten av bilden ses samma kyrka som i översta bilden på denna sida, fast här sedd från motsatt håll. Till höger ligger skolan och ännu en kyrka.
Hus i Mandraki till höger om vyn i bilden ovan.
Begravningsplatsen sedd över vattnet från Mandraki.
Går man upp på berget som ligger ovanför hamnen kommer man till ett relavivt platt område och där, sedan man gått en bit söderut, ligger det gamla och nu obebodda klostret Ágios Geórgios toú vounoú (Agios Georgios av berget), som är kulturminnesskyddat.
Här är det kanske på plats att varna för att det här uppe finns giftiga ormar, av vilka jag själv såg en liggande hopringlad på stigen framför mig när jag kom gående. Den var väl över en meter lång. När den märkte att jag kom gående ringlade den sig dessbättre iväg.
Uppe på bergsplatån finns det också en del odlingsbara ytor, som nu för tiden är ganska dåligt utnyttjade, då det mesta i matväg importeras från Rhodos eller ännu längre ifrån. I bakgrunden skymtar återigen ön Strongili.
Resterna av en gammal fästning, Paleókastro, från den bysantinska tiden. De vita kyrkorna inuti ruinen är av yngre datum. Fästningen ligger en bit norr om flygplatsen innan branten ner mot hamnen börjar. Denna fästning ska inte förväxlas med johanniterfästningen ovanför hamnen.
Lykisk grav som är uthuggen ur klippan, från 4:e århundradet f.Kr. Den är belägen på den branta sidan av udden på bilden nedan.
På toppen av udden vid hamninloppet ligger johanniterfästningen från 1300-talet. Under Kastellorizos storhetstid, i början av 1900-talet, var denna udde betydligt mer bebyggd. Bebyggelsen förstördes till största delen under andra världskriget.
Klicka på bilden för att se nästan samma vy från början av 1900-talet. (För ut muspekaren från bilden för att få tillbaka den ursprungliga bilden.)
Även på Kastellorizo finns det katter.
Kort beskrivning av Kastellorizo
Den finns i del 1.
Del 2  Del 1
O,TI KALO