Bilder från den grekiska staden Nafplio på nordöstra Peloponnesos
Del 1  Del 2

Ovan: På långt håll innan man kommit fram till Nafplio ser man Palamidiborgen ligga högt över staden. Man kan komma dit genom att gå knappt tusen trappsteg, men på baksidan åt öster finns numera också en väg.
Vänster: Byggnaden som ses ligga nedanför Palamidi på denna bild inrymmer flera olika domstolar. Dessutom finns där många dokument bevarade från tiden för den grekiska frigörelsen från turkarna.

Palamidiborgen ligger på ett berg 216 m ö.h. Palamidi började byggas 1686 under ledning av Morosini under den andra venetianska ockupationen av Nafplio och bygget pågick ända tills nya ockupanter, nämligen turkarana, anlände 1715. På natten den 29:e november 1822 lyckades en grekisk befrielsestyrka på 350 man med att inta Akillesbastionen (en av de sju bastionerna) för att sedan erövra hela Palamidi. Något senare anlände Kolokotrónis och drev ut turkarna ur Nafplio.

Här, där både taxi- och busstationen, ligger ser man en del av Akronafplia med venetianska befästningar. Akronafplia är Nafplios akropolis och där uppe var det antika Nafplio beläget. Mer om Akropnafplia i beskrivningen av Nafplio nedan.

Del av Akronafplia sett från öster. Bebyggelsen klättrar alldeles upp mot murarna och vill man hyra rum här högt uppe så får man betala för utsikten också.

Syntagmatorget (Författningstorget, Platía Sintágmatos) heter denna plats som har flera kaféer och restauranger. Den stora byggnaden rakt fram inrymmer det arkeologiska muséet. Från början byggdes den emellertid av venetianarna som en lagerbyggnad för flottan och den var klar 1713.
Muséet kom till för att inhysa fynden från de svenska utgrävningarna under ledning av uppsalaprofessorn Axel W. Persson i Asine och Dendra i början av 1930-talet.

På motsatta sidan av Syntagmatorget enligt bilden ovan ligger Trianon, en moskébyggnad som redan under Kapodistrias (läs om honom längre ner) tid blev skolbyggnad. Numer har den användning som biograf och teater. Palamidi ses också här vakta över staden på sin höjd.

Syntagmatorget i mitten sett från Akronafplia.

En av många marmorbelagda gator i den gamla delen av Nafplio.

Strandpromenaden, Aktí Miaoúli, har mer nutida utformning och byggnaderna till höger är inte heller gamla.

På den lilla ön Boúrdzi alldeles utanför strandpromenaden i Nafplio ligger detta venetianska fort som byggts i flera omgångar med början på 1470-talet.

Denna staty står på denna lilla Kapodistriasplatsen inte långt från busstationen. Statyn avbildar Ioánnis Kapodístrias (1776-1831), en av förgrundsgestalterna i den grekiska befrielsegörelsen från turkarna. Han blev guvenör (president) 1828. Det var i en orolig tid med stora meningsskiljaktligheter mellan olika grupper i den blivande staten. En söndag på hösten 1831 mördades Kapodistrias då han kom till en kyrka (se bilden nedan) för att detaga i mässan här i Nafplio som då var Greklands huvudstad.
Kapodistrias hette ursprungligen Giovanni Capo d'Istria och var greve av italiensk börd född på ön Kérkira (Korfu) som tillhörde Venedig vid tiden för hans födelse. Han var i rysk tjänst 1809-1822 och hade goda relationer med tsaren Alexander I. Kapodistrias medverkade till att de Joniska öarna blev en republik 1815 som sedan uppgick i Grekland 1864.

Vid denna kyrka, Ágios Spyrídonas, mördades Kapodistrias söndagen den 27:e september 1831 enligt minnestavlan vid kyrkan. Enligt nutida tideräkning (den gregorianska kalendern som infördes i Grekland först 1924) var det den 9:e oktober. Mördarna var från den maniotiska klanen Mavromichális.
Kort beskrivning av Nafplio
Náfplio, ofta av besökare kallad Nafplion som är en gammal namnform, ligger på nordöstra Peloponnesos (Pelopónnisos) vid Argolisviken. Det är en liten stad (invånarantalet är ungefär tiotusen) med en mycket pittoresk gammal stadsdel med flera marmorbelagda gator och torg. Dessutom finns där många gamla och vackra byggnader. Ovanför staden på ett berg ligger borgen Palamídi som beskrivs närmare i bildtexterna ovan.
Nafplio ligger på en halvö som går åt väster ut i Argolisviken. Halvön stupar brant ner mot havet på södra sidan, medan det på norra sidan finns ett litet lägre parti där den nuvarande äldre stadsdelen, som började byggas under venetianarnas tid, ligger. Inåt land ligger den moderna delen av staden som ser ut som vilken liten grekisk stad som helst. Nafplio ligger på lämpligt avstånd från Athen för en dagsutflykt därifrån och det går buss ungefär en gång i timmen. Under den varmare delen av året är staden ett populärt turistmål medan den på vinterhalvåret är en mycket stilla plats.
Uppe på krönet av halvön, Akronáfplia som Nafplios akropolis kallas, låg det antika Nafplio och där finns idag forfarande befästningar av venetianskt ursprung och inom dessas murar finns två definitivt malplacerade hotell (varav ett nu ligger oanvänt och förfaller) som byggdes under militärjuntans tid på 1960-talet. Desvärre byggs nu (våren 2004) ytterligare ett hotell inom murarna.
I slutet av 1300-talet byggde venetianarna också ett sjukhus på Akronafplia vilket användes som sådant ända till början av 1900-talet, fast det hade dessförinnan byggts om under Kapodístrias (läs mer om honom i bildtexten i anslutning till bilden av hans staty ovan) tid. Ända till 1970 fanns det på Akronafplia kvar militärkaserner byggda av Kapodistrias och som den sista tiden användes som fängelse.
Nafplio var den första huvudstaden (1823-34) i det moderna Grekland under befrielsen från turkarna och några år till sedan en grekisk stat, betydligt mindre än dagens Grekland, kommit till 1830. Prins Otto av Bayern landsteg i Nafplion 1833 endast 18 år gammal och tillsammans med fyra tusen bayerska soldater för att bli den förste kungen (Óthonas) av det nya Grekland. Formellt blev han inte kung förrän 1835 utan tre bayrare var regenter tills Otto blev myndig 1835. 1834 var det alltså slut på Nafplions tid som huvudstad och alla i landets ledning flyttade till Athen, den nya huvudstaden.
Nu till äldre tid. Platsen för Nafplio har alltså varit bebyggd sedan antiken. En kort historieöversikt börjar vid den bysantinska tidens slut för staden: I början av 1200-talet erövras Nafplio av korsfararna för att sedan komma under Venedigs styrelse. 1540 efter mer än hundra år av upprepade atacker från turkarnas sida föll staden i deras händer. 1686 återtog den venetianske generalen Morosini Nafplio till Venedig. Efter belägring blev staden åter turkisk 1715 för att 1822 (läs mer i bildtexten till Palamidi ovan) befrias av frihetskämpar under ledning av Kolokotronis och ett år senare alltså bli Greklands första huvudstad.
För att återvända till nutid måste nämnas att Nafplio är känt för tillverkning av kombolói. (Komboloi är ett slags radband, som dock inte har religiös innebörd, utan används, främst av män, under fingrande och snurrande för att stressa av.) Det finns flera affärer som säljer komboloi och också ett komboloimuseum.
Omgivningar: Nära Nafplio finns flera arkeologiskt intressanta platser. De mest kända är Epidauros (Epídavros) med sin stora teater och lämningarna av ett tempelområde med bl.a. ett Asklepiostempel, det mycket besökta Mykene (Mikínes), Tiryns (Tírintha) och Asine (Asíni) som har grävts ut av svenska arkeologer. Asine ligger nära turistorten Toló som ligger vid Argoliska viken c:a 12 km sydost om Nafplio. Alldeles öster om kullen med lämningarna från det antika Asine finns en lång och fin badstrand, Asinestranden.
Del 1  Del 2
O,TI KALO