Bilder från byn Thersio med omgivning på Kreta

Byn Thériso sedd från söder. Till byn kommer man antingen från norr eller från söder. Närmaste och enklaste vägen är från Chania i norr genom förorten Perivólia och sedan genom Therisoravinen. Det är en sträcka på ungefär 15 km. Här ser man ravinen mynna ut uppe till vänster på bilden. Vägen närmast på bilden är den som kommer från söder och som går både högt och slingrande.

I södra änden av Theriso ser man denna stay som avbildar den i Grekland för alla bekante statsmannen Eleftherios Venizelos. Läs mer om honom och hans anknytning till byn längst ner på sidan.

Denna tvåskeppiga kyrka är den som ses bakom statyn i bilden ovan.

Del av Theriso med ett litet torg sedd mot norr från kyrkan.

Plats en bit norrut i byn och efter en liten väg österut.

Går man efter den ovan nämnda vägen kommer man strax till det som kallas Eleftherios Venizelos centrum för självständighet.

Centrumet är ett historiskt museum som speglar Venizelos tid i Theriso, men även övriga delar av hans levnadsbana, med brev, tidningartiklar, foton och andra föremål. Här hade Eleftherios sitt högkvarter 1905 under det som kallas therisorevolutionen. Han hade redan tidigare anknytning till byn eftersom det var här som hans mor föddes.

Från andra våningen i museet. Läs mer om therisorevolutionen längst ner på sidan.

På andra sidan bygatan, i förhållande till museet, ligger denna kyrka med ursprung från 1550-talet.

Går man till ingången av kyrkan ser man att det i själva verket är två sammanbyggda kyrkor. Det förklarar också dubbelnamnet Ágios Geórgios och Ágios Charálambos.

Här är absiden på den lilla kyrkdelen som inte ses i första bilden härifrån.

Del av Theriso sedd från planen där dubbelkyrkan ligger.

De fyra sista bilderna här är tagna på väg bort, söderut, från Theriso. Här ses den lilla bosättningen Zoúrva.

Bikupor i Zourva med ovanligt mäktig bakgrund för sådana.

Två nära varandra liggande kyrkor i den ganska ensligt liggande byn Mesklá.

Byn Skonízo som gav intrycket av att ligga vid världens ände och där vägen blev allt sämre, så det bästa var att vända och åka tillbaka den komna vägen.
Något om Theriso, Eleftherios Venizelos och therisorevolutionen.
Theriso är, för den som inte känner Kretas historia, ingen märklig kretensisk by. Det är en bergsby belägen c:a 500 m ö.h. och som är ett populärt utflyktsmål för chaniabor på sommaren, eftersom det där inte bara bjuds på en del svalka under den heta årstiden utan där finns också flera tavernor. Byn ligger i en kommun med samma namn och har bara litet över 100 bofasta invånare.
Som tidigare nämnts åker man från Chania enklast dit genom den vackra Therisoravinen och resan blir ungefär 15 km. Det går också att komma till byn från andra hållet, men då får man vara beredd att åka på mycket branta, ensliga och slingrande vägar som är helt olämpliga för dem som är höjdrädda.
Theriso är emellertid mer känt för något helt annat än att vara en utflyktsort för chaniabor. Här hade år 1905, den i kretensisk och grekisk modern historia mycket kände statsmannen, Elefthérios Kyriákou Venizélos sitt högkvarter under den så kallade therisorevolutionen.
Eleftherios Venizelos föddes i Mourniés i Chania 23 augusti 1864 och dog i Paris 18 mars 1936. Han måste sägas vara den mest framstående statsmannen i Grekland under 1900-talet. Han har fått ge namn till många institutioner i Grekland, t.ex. de som kommer med flyg till Athen landar på flygplatsen som bär hans namn.
Det är helt omöjligt att här ens i korthet beskriva hans levnadsbana, det går utöver syftet med denna text. Följande länk till kunskap om Venizelos livsgärning kan studeras av den som önskar veta mycket om honom och även se många samtida fotografier. Gå till den nationella forskningsstiftelsen Eleftherios K. Venizelos.
Therisorevolutionen och först något om bakgrunden till denna. 1898 upphörde den flerhundraåriga turkiska ockupationen av Kreta och ön utropades till en självständig stat, republiken Kreta med egen flagga och med den grekiske prinsen Georg som statschef. Venizelos blev justitsieminister under honom. Georg var son till dåvarande kungen i Grekland Georg I. (Georg I var ursprungligen prins av det danska kungahuset Glücksburg med namnet Vilhelm innan han blev grekisk kung och efterträdde den avsatte Otto I som var det moderna Greklands förste kung.)
Den 18 maj 1900 framlade Venizelos ett fullständigt förslag till lagstiftning, men ganska snart uppstod motsättningar mellan honom och prinsen angående detta förslag och annat. Motsättningarna mellan dem blev allt starkare och 20 mars 1901 avsatte Georg Venizelos från tjänsten som minister och denne kom att bli oppositionell mot prinsen.
Det hela utvecklade sig till en hård politisk konflikt som mer eller mindre paralyserade administrationen av Kreta och det uppstod politiska spänningar på ön. Detta ledde fram till den s.k. therisorevolutionen som utropades av Eleftherios och hans anhängare i Theriso i mars 1905. Denna revolution proklamerade en union mellan Kreta och Grekland som en enad självständig stat. Stormakterna (denna tid Frankrike, Storbritanninen, Ryssland, österrike och Preussen) som hade trupper på Kreta, mötte Venizelos med sina representanter i Mournies för att komma till en överenskommelse, men inget resultat nåddes.
Fler och fler i den lagliga församlingen i Chania anslöt sig till Venizelos och den röstade 15 augusti igenom de flesta reformer som Venizelos föreslagit. Stormakternas representanter mötte på nytt Venizelos och godtog nu de reformer han föreslagit. Detta ledde till slutet av therisorevolutionen. Prins Georg avsattes som statschef för Kreta och efterträddes av den grekiske exstatsministern Aléxandros Zaímis och grekiska officerare fick ta hand om organisationen av den kretensiska poliskåren.
När denna organisation var färdig började stormakterna att ta bort sina trupper från Kreta. Dock först 1913 efter balkankrigen förenas Kreta med Grekland. Denna mycket förkortade beskrivning av therisorevolutionen ger en idé om vad som hände denna tid, men gör inte anspråk på att ge en fullständig bild av vad som skedde.
O,TI KALO