Bilder från Mani på södra Peloponnesos - Ödeklostret Voidonitsa
Del 4  Del 1  Del 2  Del 3

Man kan bara komma till klostret Voidonítsa till fots de sista hundra meterna.

Närbild av klosterkyrkan.

Kyrkans ikonostas.

Här kan man ana att det var några år sedan klostret var bebott.

Längs vägen som leder till stigen upp mot Voidonitsa ligger ett gammalt försvarstorn, Kitriniaris torn.
Något om klostret Voidonitsa
För att komma till Voidonítsa (namnformen Vaidenitsa finns också) med bil måste man åka via byn Exochóri. Man kan komma till Exochori genom att ta avtagsvägen några kilometer söder om Kardamíli till byn Prastío och sedan fortsätta mot Exochori. Efter Exochori är det först fin väg men sista biten är det dålig och stenig grusväg.
Den by som ligger närmast Voidonitsa är Saidóna dit man kan åka från Kastánia. Men sedan är det mycket dålig väg som man bäst går till fots några kilometer.
Voidonitsa ligger i en ravin i vilken en bäck rinner. Man kan fortsätta en stig upp genom ravinen för att sedan komma till Kastania. Men det är förmodligen flera timmars vandring.
En kort beskrivning av Mani finns i del 1.
Del 4  Del 1   Del 2  Del 3
O,TI KALO