Vandring runt Saltsjön vid Larnaka

Framme vid sjön börjar vandringen vid Heroernas park, som är tillägnad fallna och saknade officerare och soldater. Parken ligger vid östligaste delen av sjön där bebyggelsen i Larnaka slutar mot söder.

Snart ser man denna skylt som uppmanar att inte glömma den turkiska invasionen av Cypern 1974.

Till vänster ligger garnisonen i Larnaka och mitt i ses domstolsbyggnaden i Larnaka.

Moskén Hala Sultan Tekke, som heter så på turkiska, som numera har betydligt modernare byggnader bakom. Nere till vänster ses en jättefänkål.

Här har man kommit en bra bit på väg och kan se att den late kan ta bussen till moskén. På skylten står moskéns namn på arabiska Umm Haram, fast skrivet med grekiska bokstäver! Umm Haram var profeten Muhammeds moster och sägs också ha varit profetens amma.

Utsikt mot nordost från i närheten av busshållplatsens belägenhet.

Nu har vandringen kommit till alldeles nära moskén.

Moskén byggdes inte förrän i början av 1800-talet som ett monumet tillägnat Umm Haram. Hon ska ha fallit av en häst och brutit nacken här år 649.

I byggnaden närmast sägs kvarlevorna av Umm Haram finnas.

Utsikt mot norr från moskén där man ser en del av den nyare bebyggelsen i Larnaka.

Vid fortsatt vandring mot norr kommer man till denna trappa, som har sin motsvarighet på andra sidan sjön och betydligt mer besökt än denna. Det är en slags plats för att sätta sig ner att vila på och är inte alls någon gammal byggnation.

Utsikt från trappan mot sydost med Larnakas flygplats i bakgrunden.

Man kan se att vandringen nu verkligen sker ute på landsbygden.

Fält sedda mot väster.

Vårlig blomstring där vandringen fortsätter mot norr.

Landskapet sett i motsatt riktning i förhållande till föregående bild.

Bebyggelsen i Larnaka börjar åter synas.

Man följer en officiell eoropeisk cykel- och vandringsled.

På en del ställen är det uppenbart att det finns vissa framkomstsvårigheter längs leden.

Våtmark i norra delen av Saltsjön där man också ser en del av vandringsleden.

Framme vid akvedukten i Kamares, som är en stadsdel i Larnaka.

Från akvedukten och fyra kilometer mot sydost går vandringen på Afrodites väg.

Sydligaste delarna av Larnaka sedda från Afrodites väg.

Taken tillhör det tidigare leprasjukhuset Agios Charalambos.

Bilderna från vandringen slutar här där man kan se ett fåtal av de flamingor som fortfarande inte flyttat mot norr för sommaren.
Något äldre bilder som endast är från östra sidan av Saltsjön finns på sidan Larnaka del 3.
Något om Saltsjön och dess omgivning
Saltsjön ligger huvudsakligen söder om Larnaka. Larnakas flygplats ligger i sin tur söder om Saltsjön. Nordöstra sidan, med Afrodites väg längs stranden, är en av larnakaborna mycket frekventerad del för promenader. Resten av stranden är inte besökt till fots i samma utsträckning. Vid södra delen av Afrodites väg finns Saltsjöparken, som också är välbesökt på lediga dagar. I parken finns en utomhusteater som används på sommaren.
Den grunda Saltsjön var förr använd som salin för saltutvinning, men nuförtiden får saltet ligga kvar när vattnet dunstat bort under sommaren. Numera är sjön främst övervintringsplats för flyttfåglar bl.a. flamingor.
O,TI KALO