Bilder från Larnaka på Cypern
Del 3  Del 4  Del 1  Del 2

I södra delen av Larnaka nära intill Makenzie-området ligger en muslimsk begravningsplats, eller rättare sagt resterna av en som ligger mer eller mindre för fäfot. Bara några få har begravts här sedan 1974 då turkcyprioterna i Larnaka fick flytta till norra Cypern som en följd av den turkiska invasionen av Cypern. Till höger ses några av de nya bostadshusen i Makenzie-området vilka kryper allt närmare begravningsplatsen.

En av de få gravarna på den muslimska gravplatsen som tillkommit efter 1974. Denna gravsten har latinsk skrift, den uppe till höger arabisk.

Ännu närmare Makenzie ligger en judisk begravningsplats innanför en mur. Denna begravningsplats har inte många gravar i förhållande till ytan innanför muren och få sentida.

En av de få sentida gravarna på den judiska begravningsplatsen.

Vy av nordvästra delarna av Larnaka sedd från nära flygplatsen. Det är inte havet man ser utan den grunda Saltsjön väster och söder om Larnaka.

Saltsjön fylls av havsvatten på vintern och vattnet dunstar sedan bort under sommaren. Förr samlade man in saltet som blev kvar, men nuförtiden anses inte saltet vara lämpligt till mat. 1986 var det sista året man tog tillvara saltet. Omkring 1500 skapades Saltsjön av öns dåvarande härskare venetianarna. Detta gjordes genom att en havsvik isolerades från havet, så att vattnet på vintern kunde rinna in för att dunsta bort under sommaren.
Från november till slutet av mars är saltsjön tillhåll för flamingor som ses på bilden som är från början av mars. Man kan se att sjön är grund genom att fåglarnas ben till stor del är ovanför vattenytan.

Här ses en mycket stor mängd flamingor i Saltsjön mycket nära varandra en dag i början av mars.

På denna söderhavsliknande bild från saltsjön ses inte vit sand, utan salt som utfällts när vattnet dunstat bort.

Denna stenkantade väg i Saltsjön blir synlig när vattnet dunstar bort.

Från militärförläggningen, som ligger där Larnaka börjar när man kommer från flygplatsen, fram till akvedukten vid Kamáres går en promenadväg, som heter Afrodites väg, längs Saltsjön. Vägen är 4 km lång.

Vid Kamares i nordvästra delen av Larnaka ligger denna akvedukt. Man skulle kunna tro att den är antik, men så är inte fallet. Den var färdig 1745 och ledde vatten från en källa 1 mil söder om Larnaka in till staden. Akvedukten användes till 1930. En till bevarad mindre del ses på bild längre ner.
Se på en liten film härifrån som visar den bevarade akveduktdelen. Filmen är tagen på andra sidan av akvedukten i förhållande till bilden ovan.

Invid Saltsjön i Kamaresområdet finns en stor del av den nyare bebyggelsen i Larnaka.

En bit söder om Kamares finns en till rest av akvedukten som ses här på andra sidan Saltsjön från Saltsjöparken. I sjön vadar flamingor och i bakgrundes ses de östligaste delarna av Troodosbergen. På bergetets topp ligger klostret Stavrovouníou.

På andra sidan Saltsjön från Larnaka sett ligger moskén Hala Sultan Tekke. Moskén är en pilgrimsplats för muslimerna därför att inne i den lär kvarlevorna finnas av Umm Haram (Hala Sultan på turkiska), som var profeten Muhammeds moster. Det sägs att hon kom tillsammans med sin man då inkräktande araber kom till Cypern år 649. Hon föll av sin åsna och bröt nacken här vid denna plats. Moskén uppfördes först 1816 av turkarna.

Denna bild av Hala Sultan Tekke är tagen på hösten då vattnet i Saltsjön har dunstat bort och då behöver man inte gå runt sjön för att komma dit.
I närheten av moskén ledde den hösten 2008 avlidne professorn Paul Åström svenska utgrävningar, med början 1971, av en internationell hamnstad från bronsåldern. Staden blomstrade som mest 1600 till 1100 f.Kr.

Vid Hala Sultan Tekke då det är cypriotisk senvinter.

Åker man Faneroumeniboulevarden mot Saltsjön kommer man så småningom till en liten avtagsväg till vänster, som nog de flesta inte tänker på ens. Tar man in där kommer man strax till ett inhägnat område, fast med nuförtiden öppen grind, som ligger nära Saltsjön. På en skylt vid grinden står Stégi Ágios Charálambos och det betyder ungefär "Agios Charalambos-hemmet". Vad det i själva verket har varit var ett isolationssjukhus för leprasjuka. Sjukhuset byggdes i slutet av 1800-talet och på kyrkan Agios Charalambos, som ligger inne på området, står årtalet 1894.
(Lepra kallades förr spetälska. Läs här om lepra på Cypern (från Victorian Times) i slutet av 1800-talet.)

Kyrkan Agios Charalambos sedd från annat håll.

I en nisch till höger om ingången till kyrkan finns en ikonmålning av så sent datum som 2003 och den avbildar Agios Charalambos. Det är ingen slump att han har fick ge namnet till leprasjukhuset, för Agios Charalambos kan nämligen bota sjuka och det kan sannerligen behövas om man är leprasjuk och särskilt var det i gångna tider.
Charalambos var präst i staden Magnesia i Minre Asien i slutet av 100-talet och långt in på 200-talet e.Kr. Han predikade kristendomen, men uppmanades av guvernören av Mindre Asien att sluta med detta för annars skulle han torteras. Han vägrade och blev utsatt för våldsam tortyr vilken han dock motstod, men många underliga saker utspelades under denna. Charalambos fortsatte sedan sin predikan och genomförde med Guds hjälp många mirakler, botade sjuka och gav livet åter till en man. Allt detta framkom till kejsaren och Charalambos blev dragen till Antiokia. Där blev han utsatt för alla möjliga grymheter för att slutligen bli dömd till halshuggning vid 113 års ålder. Han dog dock i frid just innan svärdet föll. Charalambos kropp är begravd i klostret Agios Stefanos i Meteora i Grekland, och han sägs genomföra mirakler än i denna dag.

Dessa enkla bostadshus med luftiga tvättrum fanns kvar så sent som in på början av 2010-talet men är nu borta. De var tills rivningen bebodda av äldre personer, dock inte leprasjuka. Alla bostadshus av den här typen är numera rivna.

På området finns fortarande kvar bostaden för sjukhusets föreståndare, en liten klinik och ett mindre behandlingssjukhus. Samtliga dessa byggnader är numera oanvända och i dåligt skick.

Denna bild är från 18 mars 2018 och visar att bostadshusen på bilden ovan numera är borta.
Fler bilder från runt hela Saltsjön finns på sidan Vandring runt Saltsjön.
Kort beskrivning av Larnaka
Den finns i del 1.
Del 3  Del 4  Del 1  Del 2
O,TI KALO