Bilder från den grekiska ön Skyros - Södra öhalvan
Del 6  Del 7  Del 8  Del 1  Del 2  Del 3  Del 4  Del 5 - Start

Källan Nífi som ligger alldeles invid vägen söderut som går längs Kalamitsabukten. I gamla tider var det här som man väntade på skyroshästarna för att använda dem under sommaren. Då vattnet efter vintern torkat ut på bergen i söder så kom hästarna hit för att dricka. Alldeles norr om källan ligger den sista bebyggelsen på ön, sedan längre söderut finns det bara några enstaka hus som ingen bor i året runt.

Utsikt mot Kalamitsabukten från en plats någon kilometer söder om Nifi. På andra sidan bukten ligger den långsträckta ön Valáxa och bakom den skymtar ön Skiropoúla.

Rakt söderut sett från bergen på sydligaste Skyros. Något till höger om mitten av bilden ser man de ljusa sidorna av viken Rénes och utanför den ligger den lilla ön Sarakinó. Den är en av öarna utanför den större bukten Trís Boúkes, som ligger åt höger men inte synlig här.

Uppe i bergen finns den lilla högslätten Ári med en liten vattengöl.

Den kala bergstoppen Voúva nordväst om Ari är 727 m ö.h. men inte den högsta.

Den fina vägen ses här gå österut förbi toppen Dáfni för att sedan sluta någon kilometer bort.

I det magra landskapet i söder kan man se små flockar av halvvilda skyroshästar som betar. Det är sannerligen inte något friskt grönbete. Läs mer om och se en närbild av skyroshästar.

I närheten av kyrkan Ágios Athanásios ser man mer av viken Renes som lär ha en fin badstrand.

Invid kyrkan höll man på att samla ihop får för borttransport och för att klippa en del andra av dem.

Om man ovanför bukten Tris Boukes, innan man åkt upp i bergen, tar av i riktning mot bukten ner mot en flottbas så kommer man ganska snart till Rupert Brookes grav som ligger i en olivlund. På högra kortsidan av graven finns följande inskrift, som återspeglar en gången tid för England. Läs mer om Brooke och gravens tillkomst längst ner på sidan.
Fortsätter man vägen ner är man strax vid flottbasens bevakade grind och det är bara att vända.
 

Denna vackert belägna vik, Kolimbádas, ligger längst söderut i Kalamitsabukten.

Kolimbadas har en mycket fin strand med både grus och sand. Tyvärr finns det också en hel del olja på stranden som kan smutsa ner kläderna.
Något om södra delen av Skyros och om Rupert Brooke och hans grav
Södra delen av Skyros kan sägas börja vid Kalamítsa, som ligger vid havet på en slätt och är en bosättning med en del små hotell och pensioner. Kalamitsa har också en lång fin strand som i nordväst har mest sand för att i sydost ha övergått till mindre stenar. Det finns egentligen bara en väg att rekommendera för vanliga fordon och det är den asfaltbelagda vägen från Kalamitsa och söderut. Vägen slutar sedan uppe på bergen i söder. Anledningen till att det är så pass fin väg, fastän det inte finns vanlig bebyggelse söder om Nífi, torde vara att det finns en flottbas i sydväst och andra militära intressen.
Öhalvan är bergig och det finns bara smärre dungar med träd. Bergen är kala med ganska avrundade toppar och gör inget direkt vilt intryck. Den högsta toppen och samtidigt Skyros högsta är Kóchilas 792 m ö.h. Den stora bukten i söder, Trís Boúkes (boúka betyder mun och namnet syftar säkert på att det finns tre passager in till bukten p.g.a. av att det ligger två öar utanför), går inte att komma till från den stora vägen då flottbasen hindrar detta. Sommartid kan man komma till bukten med utflyktsbåtar.
Rupert Brooke (1887-1915), engelsk poet, är begravd på Skyros och förknippas med ön. Detta faktum kommer sig inte av att han bodde där länge eller gjorde någon stor insats där. Anledningen är att han råkade dö där under första världskriget. Brooke gick in i Royal Navy vid första världskrigets utbrott och i februari 1915 var han ombord på ett skepp i den allierade flotta som var på väg till Dardanellerna och det ödesdigra slaget vid Gallipoli. Under resan drabbades Brooke av blodförgiftning och blev överförd till ett franskt sjukvårdsfartyg som kom att ligga för ankar i Tris Boukes. Trots den vård han fick avled han den 23:e april. Han önskade före sin död att bli begravd på Skyros och så skedde, men den ursprungliga graven var betydligt enklare än den nuvarande. Det var en stenhög med ett träkors. Efter första värlsdkriget tillkom den nuvarande graven på uppdrag av modern och den reparerades också på 1960-talet.
Mer om Skyros finns på öns startsida.
Del 6  Del 7  Del 8  Del 1  Del 2  Del 3  Del 4  Del 5 - Start
O,TI KALO