Bakgrundsbild, cyklamen i stenmur vid byn Rodopos på Kreta. Hämta denna, eller annan, bakgrundsbild genom att klicka på bilden ovan.

Grekland vill sedan länge, speciellt sedan Akropolismuseet öppnades 2009, ha tillbaka de friser och skulpturer från Parthenon på Akropolis i Athen ("The Elgin Marbles") vilka tidigt i början av 1800-talet fördes till England på order av den brittiske ambassadören i Konstantinopel Thomas Bruce. Han var den sjunde earlen av Elgin.
Minns att på denna tid var det nuvarande grekiska området en del av det turkiska väldet.
Det krävdes stora summor till turkarna innan Sir Robert Adair, en av Elgins efterträdare, 1810 lyckades föra bytet bort från Pireus, där det funnits i flera år.
Rovet såldes senare, sedan lord Elgin gått i personlig konkurs, till den brittiska regeringen och hamnade på Brittish Museum, där stöldgodset fortfarande finns.
Tillbakaförandet är i högsta grad berättigat. För att förmå engelsmännen att sända förmålen tillbaka till Athen har ett 20-tal internationella kommittéer bildats sedan lång tid tillbaka. Klicka på bilden av Parthenon för att komma till den svenska kommitténs hemsida och läs mer om denna gamla fråga.